Free cookie consent management tool by TermsFeed

Mihók Tamás: Poezii / Pjesme

Mihók Tamás / Foto: Laura Andreea Flora

Mihók Tamás (1991., Oradea) dvojezični je pjesnik (rumunjski i mađarski), književni prevoditelj i urednik. Završio je studij književnosti u Oradei. Bio je stipendist na Sveučilištu ELTE u Budimpešti gdje je proveo dvije godine. Književnost je doktorirao 2019. Autor je pet zbirki poezije (četiri na rumunjskom, jedne na mađarskom): Rajsko gradilište (2013), winrar svega (2015), kutikularno (2017), cuticulum vitae (2017), biocharia. ekolatrijski ritual (2020). Preveo je tekstove preko šezdeset autora, koji su objavljeni u časopisima i antologijama. Držao je javna predavanja u Rumunjskoj, Mađarskoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Belgiji, Škotskoj, Litvi i Poljskoj. Izbor njegovih pjesama preveden je na engleski, francuski, talijanski, španjolski, švedski, poljski, grčki i hindu.
semnal fumigen

         I want to tell what the forests
                    were like

         I will have to speak
         in a forgotten language
                      W.S. Merwin

mai luminoși decât focul
îngroziți și dârji
ca aborigenii
se reproduceau
și strigau după ajutor
filogeneza îi împingea la fapte
priveau biosfera
cât rămăsese din ea
aciuată în perimetrul
unei geoglife improvizate
făcliile uriașe
de douăzeci de metri
ticseau văzduhul
gongul oxidat suna a lehamite
copiii își geometrizau
figurile în strung
bătrânii își parcelau pielea
apoi își potriveau oasele-n contur
fiecare zbiera pe limba lui
și cine să-i audă
și chiar dac-ar fi descins
vreun zeu pe povârniș
inima lui trebuie c-ar fi bătut
în salturi inocente de canguri
prinși între limbile de foc
și cine să le spună
povestea mai departe
civilizații carbonizate
în poziție de lotus
și-n genunchi
ca-n cărțile sfinte
cu popoare alese și spânzurate
de propriul semnal fumigen
păduri vacante

apropiere apoi suprapunere
pieptenele de plastic al maestrului
prins de mult în banchiză
sub firmament
păduri virgine păduri vacante
redempțiunea picotind în coapse de nimfă
eram toate regnurile ne petreceam
cilii noștri își disputau selecția naturală
pe dibuite
furtuna zgâlțâia fălcile terrei
bezna se cimenta în carii
pe suprafața uscată a lacului
năpârleam de mătasea-morților
la sosire așteptam
depresurizarea suferinței strămoșilor
abluțiunea ne-ncrucișa
cu ultima suflare schimbam subiectul
dimni signal

        I want to tell what the forests 
                   were like

        I will have to speak 
        in a forgotten language
                      W.S. Merwin


svjetliji od vatre
prestravljeni i nemilosrdni
poput aboridžina
razmnožavali su se
i zavapili su za pomoć
filogeneza ih je potaknula da djeluju
gledali su biosferu
ono što je od nje ostalo
kako se povlačila u bridove
improviziranih geoglifa
ogromne baklje
od dvadeset metara
zapušile su uzduh
oksidirani gong
zvučao je kao gađenje
djeca su si geometrizirala
tijela u tokarilici
starci su si parcelirali kožu
zatim su kosti prilagodili konturama
svatko je vikao na svom jeziku
i tko ih je čuo
pa čak i kad bi neki
bog silazio niz padine
mora da mu je srce kucalo
u nevinim skokovima klokana
uhvaćenih među jezicima vatre
i tko bi dalje mogao ispričati 
njihovu priču
karbonizirane civilizacije
u položaju lotosa
i na koljenima
kao u svetim knjigama
s izabranim i obješenim narodima
vlastitim dimnim signalom


upražnjene šume

približavanje zatim preklapanje
majstorov plastični češalj
odavno zaglavljen u ledenom pokrovu
pod nebeskim svodom
djevičanske šume upražnjene šume
izbavljenje drijema u bedrima nimfe
bili smo sva carstva zbivali smo se 
naše su se trepetljike sporile oko prirodnog odabira
pipajući u mraku
oluja je drmala terrinim čeljustima
tama se utvrđivala u karijes
na suhoj površini jezera
linjali smo se mrtvokrečinom
na dolasku smo očekivali
dekompresiju patnje predaka
obredno nas je pranje križalo
s posljednjim dahom mijenjali smo temu
ingrediente

algele se împuținau transpiram și molfăiam năvoadele
apa din butoi se făcu înecăcioasă gâlgâiam separam
clorofila de hemoglobină pisica de mare ne traversa
jumătatea de emisferă scuipa funingine peste conserve
mateloții aveau fețele tot mai supte dezghiocau mazăre
beau bulion fredonau își ascuțeau simțurile în proră
la răsărit țâșneam pe sub părinții noștri de plastic seara
depuneam icre cu dublă calitate devastam piețele est-europene
sastojci

alge su se desetkovale znojili smo se i žvakali vrše
voda u bačvi postade utapajuća grgljali smo odvajali
klorofil od hemoglobina morska mačka prelazila nam je
polovicu polutke pljuvala čađu po konzervama
mornarima su lica bila sve upalija lúpili su grašak
pili su bujon pjevušili zatvorenih usta oštrili osjetila na pramcu
u osvit smo brizgali ispod naših plastičnih roditelja uvečer
polagali ikru dvostruke kvalitete pustošili tržišta istočne europe
principiile gestionării deșeurilor

glob de sticlă
creat pentru tine
cadoul perfect

tot ce trebuie să faci e să-l scuturi
și dozele pungile de unică folosință
se vor depune de-a lungul litoralului 
pe frunzele de palmieri la baza tufelor
iar unele vor prefera cosmosul mărunt


coroniță din space junk
creată pentru tine
premiul perfect

ai muncit cu sârg ai avansat repede
ți-am promis sporuri poftim de-acum
vei putea levita în poziție de lotus
într-o bază de date confidențială

blană de zibelină creată pentru tine
ulei de ricin creat pentru tine
roboței sanitari creați
pentru tine

adaugă și capsula cosmică limba latină orificiile
căile pentru ingerare multinaționalele ceaiurile de slăbit
reactoarele combustibilii fosili eșapamentul Cuba
protocoalele criptomonedele toate ca tu
să te poți remarca

civilizația în miniatură
creată pentru tine
structurile re-
ziduale
întâmpinând structurile
autorizate

scutură-l te rog scutură-l te rog
scutură-l


Načela gospodarenja otpada

staklena kugla
stvorena za tebe
savršeni poklon

sve što trebaš učiniti je protresti je
i pakovanja vrećica za jednokratnu upotrebu
taložit će se uz obalu
na palminom lišću ispod grmlja
a nekima će biti draži mali kozmos

kruna od space junka
stvorena za tebe
savršena nagrada

marljivo si radio brzo si napredovao
obećao sam ti bonus izvoli
odsad ćeš moći levitirati u položaju lotosa
u povjerljivoj bazi podataka

krzno od samurovine stvoreno za tebe
ricinusovo ulje stvoreno za tebe
sanitarni roboti stvoreni
za tebe

dodaj još i kozmičku kapsulu latinski jezik otvore
cijevi za gutanje međunarodne korporacije čajeve za mršavljenje
reaktore fosilna goriva ispuh Kubu 
protokole kriptovalute sve 
da bi se ti istaknuo

minijaturna civilizacija
stvorena za tebe
re-
zidualne strukture
koje susreću ovlaštene
strukture

protresi je molim te protresi je molim te
protresi je


look back in anthropocene
poem reciclat


e iarnă de-am obosit.
sunt, cum a spus cineva,
un pod detonat între empatie și faptă.
corpul meu se va târî afară din cușcă,
corpul meu îmi va supraviețui –
ce eră? ce secvență?
(cântec al dunelor de nisip)
aș vrea să mă port frumos,
în timp ce punga de plastic traversează strada în siguranță
și, ca la o transfuzie,
să mă tamponeze cineva cu dezinfectant.
(în curând utilitatea mă va închide ca o paranteză – 
continui să fermentez.)
măresc imaginea pe mizeria din pori:
ce eră? ce secvență? am obosit.
(în moarte clinică, acufenele spiralate
ating frecvența inelelor saturniene.)

pentru utilajele ce deversează deșeuri medicale-n râu
și pentru plămânii înduplecați ai fabricanților de ciment,
pentru martiriul pădurarilor cinstiți
și pentru blazoanele oligarhilor cioplite-n granit,
pentru ghenele piscicole și sudalma tacită a valurilor
și pentru gârla birocratică a legilor verzi niciodată promulgate,
pentru cărucioarele în care profitul și rata mortalității 
fac casă bună
și pentru salturile mortale ale fiarelor domesticite:
progresul civilizației fusese testat în vid.
un singur cadru pe secvență, eră glaciară,
de-ajuns pentru adevăr.e iarnă de-am obosit.

look back in anthropocene
reciklirana pjesma

zima je da mi je muka.
ja sam, kako je netko rekao,
minirani most između empatije i čina.
moje će tijelo isplaziti iz krletke,
moje će me tijelo nadživjeti – 
što je ono bilo? koja sekvenca? 
(pjesma pješčanih dina)
htio bih se ponašati lijepo
dok plastična vrećica sigurno prelazi ulicu
i, kao na transfuziji,
da me netko protrlja dezinficijensom. 
(uskoro će me korisnost zatvoriti kao zagradu –
nastavljam vreti.)
uvećavam sliku prljavštine u porama:
što je ono bilo? koja sekvenca? muka mi je.
(pri kliničkoj smrti, spiralni tinitusi
dosežu frekvenciju saturnovih prstena.)

za postrojenja koja izlijevaju medicinski otpad u rijeku
i za poklekla pluća radnika u cementarama,
za mučeništvo poštenih šumara,
 i za obilježja oligarha isklesana u granitu,
za spremnike ribljeg otpada i prešutne prekore valova
i za birokratsku bujicu zelenih zakona nikada usvojenih,
za dječja kolica u kojima se mire profit i stopa smrtnosti
i za salto mortale pripitomljenih zvijeri: 

napredak civilizacije testiran je u vakuumu.
jedan jedini kadar-sekvenca, ledeno doba,
dovoljno za istinu.
zima je da mi je muka.

Preveli su: Goran Čolakhodžić i Adrian Oproiu

Articole similare

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.