Free cookie consent management tool by TermsFeed

Marijana Radmilović: Pjesme / Poezii

Marijana Radmilović / Foto: Nebojša Janić / Izabrao (selecție de): Davor Ivankovac

Skriveni trag

Sjedile smo u polju i slušale ptice.
U njihovoj pjesmi kljucao je plašljivo
jedva čujni glas, neuhvatljivim mrmorom
tolikih glasova, još i sada ih razaznajem
i skupljam posvuda, dok skrivaju svoj trag,
pod njihovom nečujnom jekom,
naslućujem kako si mi vjerovala
da su to morale biti uvijek iste ptice.
Ali glasovi dozivaju druge glasove,
zemlja jedva diše pod nebom što je pritišće
i doziva vjetar, prazninu, izdisaj.
Vrijeme se omata oko svoje sjene
i doziva samo sebe. Gazimo po širokoj,
otvorenoj brazdi, promrzlim rukama
kruniš klip kukuruza i bacaš ga pticama,
najglasnija među njima, kričiš i trčiš uokrug
kao bezumna, radosna životinja.
Sve što ponovimo, izgubimo,
ne govorimo o tome, strpljive smo,
pred nama su izdužene sjene i kanali puni vode.
Voda doziva drugu vodu,
spora i teška od svoga muljevitog dna.
Ptice dozivaju druge ptice.
Trčimo s jednoga kraja na drugi
i mjerimo koliko nam je potrebno.
Na sredini zemlja je najtoplija,
uranjamo vlažna, blatna stopala,
ukopavamo se kao dvije lakovjerne životinjice.
Pod strništem plamte nevidljive vatre,
oko slamnatog strašila krug se zatvara,
njegova pernata duša gnijezdi se u nama,
treperimo, zračne i lagane, kako si samo lijepa,
tvoja kosa klizi kroz svilu sjećanja,
otkidaju se listovi kalendara,
staro i prašnjavo vrijeme leti na sve strane,
prekriva te njegov sipki prah.
Urma ascunsă

Stăteam jos pe un câmp şi ascultam păsările.
În cântecul lor ciocănea, timid,
o voce aproape de neauzit, cu murmurul spectral
al atâtor voci, şi acum le mai disting
şi le culeg peste tot în timp ce îşi ascund      urmele
sub ecourile lor imperceptibile,
presimt că m-ai crezut 
că acestea trebuiau să fie mereu aceleaşi păsări.
Dar vocile cheamă alte voci, 
pământul abia respiră sub cerul care îl oprimă
şi strigă după vânt, vid, expirare.
Timpul se înfăşoară în jurul propriei umbre
şi se strigă pe sine. Păşim pe brazda 
lată, deschisă, cu mâinile înghețate 
desfaci ştiuletele de porumb şi-l arunci păsărilor,
cea mai zgomotoasă dintre ele, cârâi şi alergi
în cercuri, ca un animal smintit, bucuros.
Pierdem tot ceea ce repetăm, 
nu vorbim despre asta, suntem răbdătoare,
în fața noastră sunt umbrele alungite şi canalele pline de apă.
Apa cheamă altă apă,
lentă şi greoaie de la nămolul din adânc.
Păsările cheamă alte păsări.
Alergăm de la un căpăt la celălalt
şi măsurăm cât ne trebuie.
La mijloc pământul este cel mai cald,
scufundăm picioarele umede, noroioase,
ne îngropăm ca două animaluțe credule.
Sub mirişte ard focuri invizibile, 
se închide cercul din jurul sperietorii din paie,
sufletul ei cu pene se cuibăreşte în noi,
fâlfâim, aeriene şi uşoare, cât de frumoasă eşti,
părul tău alunecă prin mătasea memoriei,
se desprind frunzele de calendar,
timpul, vechi şi prăfos, se împrăştie peste tot,
te acoperă pulberea lui fină.

Nespokojna pjesma

Ugašeno vapno mjeseca,
posvuda trag od leda i pepela,
živa voda na tvojim usnama,
razjeda put, produbljuje zrcala,
mrtva voda zarasta, takva joj je
moć na vratima tijela, neumoljiva;

govorim iz dlana, lijepim krhotine
tvoga lica, prebirem po ostacima,
ne raspremam stol, ne praznim ladice,
gomilam, otkopavam, sol i brašno u
tvojoj kosi, posvuda raznosim, istresla
sam sva sjećanja, ruke su mi glinene
i pljesnive, oči su mi umorne od
zazidanih prozora, nigdje nema
čarobnog predmeta, nema čarobne
riječi, samo prošupljena i sve veća
vreća, puna vode i vjetra, riječi mlade
i riječi stare; od straha pletem glas,
tišinu između nas.

Zamrznuta svjetlost u tvojoj kosi
blista i raščešljava svoj neprohodni
mrak, staklo na kojem si bezbolno
zaspala. U drugom zrcalu zvijezde
i ptice, ledeni sjaj i uspinjanje.
Zdenac nasred dvorišta, glas što te
neprestano doziva, stvarna vrata
na izmišljenoj slici, poniranje u prvo
zdravlje, odsutnost sna, procijep usred
praznog prostora, naslagane i stvarne
tvoje odluke, tvoje ruke, tvoja sjena,
umirena i prevarena.

Spavaš u sebi, u razgranatoj postelji,
vjetru u košulji, osluškuju te odjeci,
voda te govori, živa voda na tvojim
usnama, produbljuješ zrcala i gledaš se
kada ne znaš da se gledaš, nestvarna i
udaljena, ne naslućuješ se u tom odrazu
i prepuštaš se spokoju.

Živa voda, mrtva kosa, živa kosa,
mrtva voda, riječi mlade i riječi
stare, sve tiša jeka, sve tanja krošnja,
ali kako bih mogla odustati sada
kada sam sve moći potrošila.
Svake te noći do jutra češljam,
rasplićem trave, razgrćem tragove,
vučem granje za sobom, vučem
cijelu šumu i njeno posustajanje,
skrivam se u tvojoj kosi i prkosim.

Ugašeno vapno mjeseca,
posvuda trag od leda i pepela,
beskrvna staklovina jezika,
prošupljena i sve veća vreća,
nema čarobne riječi, nema čarobnog
predmeta, sanduk s odloženim
pletivom i iglama,
strah od dna.
Poem neliniştit

Varul stins al lunii,
peste tot urme de gheață şi cenuşă,
apa vie pe buzele tale,
îşi roade drumul, adânceşte oglinzile,
apa moartă se vindecă, o astfel de putere
are la porțile corpului, implacabilă;

vorbesc din palmă, lipesc cioburile
feței tale, scotocesc printre rămăşițe, 
nu strâng masa, nu golesc sertarele,
îngrămădesc, dezgrop, în părul tău
sare şi făină, le împrăştii peste tot, am scuturat
toate amintirile, mâinile mele sunt de lut
şi pline de mucegai, ochii mei sunt obosiți
de atâtea geamuri zidite, nu găsesc nicăieri
obiectul cel magic, cuvântul magic
nu e, doar un sac găurit, din ce în ce
mai mare, plin de apă şi vânt, de cuvinte tinere
şi cuvinte bătrâne; de frică încep să țes o voce,
o tăcere între noi.

Lumina înghețată din părul tău
străluceşte şi îşi piaptănă întunericul
de nepătruns, e sticla pe care ai adormit
fără durere. În oglinda cealaltă, stele
şi păsări, o lucire glaciară şi urcuşul 
Fântâna din mijlocul curții, glasul care
te strigă neîncetat, uşa reală 
într-o imagine născocită, scufundarea
în sănătatea originară, absența somnului, spărtura
din mijlocul spațiului vid, scornite şi adevărate:
deciziile tale, mâinile tale, umbra ta,
alinată şi înşelată.

Dormi în tine, într-un pat înrămurat,
în vântul din cămaşă, ecourile trag cu urechea
după tine, apa te rosteşte, apa vie de pe 
buzele tale, adânceşti oglinzile şi te priveşti
când nu ştii că te priveşti, ireală şi 
îndepărtată, nu te bănuieşti în acea reflexie
şi laşi liniștea să te învăluie.

Apa vie, părul mort, părul viu,
apa moartă, cuvinte tinere şi cuvinte
bătrâne, un ecou tot mai stins, o coroană tot mai rară, 
însă cum aş putea să renunț acum
când am epuizat toate puterile.
În fiecare noapte te pieptăn până-n dimineață,
desfac ierburile, descopăr urmele,
trag crengile după mine, trag
toată pădurea şi cedarea ei,
mă ascund în părul tău şi fac totul în răspăr.

Varul stins al lunii,
peste tot urme de gheață şi de cenuşă,
cristalinul anemic al limbii,
un sac găurit şi tot mai mare,
cuvântul magic nu e, obiectul magic
nu e, o ladă în care zac 
lâna şi andrelele,
frica de adânc.

Misao o postojanju

Kao kad dječak stoji kraj prozora
i promatra kišu, satima, danima, godinama,
i tako raste s kišom, i kiša u njemu,
staklo vremena, misao o kretanju i uzviku
koju, opčinjen, zaboravlja i taloži u okviru.
Noću mu prostirem najmekšu postelju,
s lakoćom ga podižem i prenosim dok se
zanesen smiješi vjetru i praznim ulicama.
Nikada ga ne dotiče tama, siguran u svojoj
zračnoj košulji, kosa mu prekriva lice,
izgleda drukčije, ne nalikuje nikome;
kao da nikada neće prestati padati,
noć puni tijelo novom bojom i oblikom,
beskrajem i vremenom što ga je napustilo.
Gledam ga zadivljena, čekam da se nataloži
misao o vodi i stablima iz nenastanjenog,
bezbolnog sna. Ispod leda grozdovi zvijezda,
čuvam ih za njega, čistim od mraka i vraćam
u zaborav. Između dva svijeta hladno, sklisko
staklo, ugašeni zvukovi, potopljene riječi i stvari,
kretnja i uzvik zatočeni na svojoj beskrajnoj putanji;
kao kad dječak stoji kraj prozora
i promatra kišu, satima, danima, godinama,
svojim dahom zamagljuje staklo,
a potom briše napisano, tajno, beskonačno.

Gândul despre existență

Ca atunci când băiatul stă la fereastră
şi priveşte ploaia timp de ore, zile, ani,
şi creşte aşa, cu ploaia, iar ploaia creşte în el,
sticla timpului, gândul despre mişcare şi strigăt
pe care, captivat, îl uită şi îl lasă să se sedimenteze în cadru.
Noaptea îi aştern cel mai moale pat, 
îl ridic cu uşurință şi îl port în mâini în timp ce el
zâmbeşte, fermecat, vântului şi străzilor pustii.
Niciodată nu-l atinge bezna, e ferit în cămaşa lui
vaporoasă, părul îi acoperă fața,
arată cumva altfel, nu seamănă cu nimeni;
ca şi cum niciodată nu se va opri din cădere,
noaptea umple corpul cu o nouă culoare şi formă,
cu infinitul şi cu timpul care îl părăsise.
Ma uit la el fascinată, aştept să se sedimenteze
gândul despre apă şi copaci din visul acela 
nelocuit, nedureros. Sub gheață ciorchini de stele,
le păstrez pentru el, le curăț de întuneric şi le pun
la loc în uitare. Înte cele două lumi un geam rece
şi alunecos, sunete stinse, cuvinte şi lucruri scufundate,
mişcarea şi strigătul încarcerați în orbita lor nesfârşită; 
ca atunci când băiatul stă la fereastră
şi priveşte ploaia timp de ore, zile, ani,
aburind geamul cu respirația lui,
iar apoi şterge cele scrise, tainice, infinite.
Bijela pjesma


Miruje biljka, sablasna i potpuno tiha,

muški i ženski cvjetovi putuju nitima vode,
pronalaze se i prepoznaju
u njezinim tamnim slojevima,
vodene niti oko biljnih niti,
voda unutar vode, svjetlost, zrak.
Nježna mala sjemenka,
njezin otrov usmrćuje do kraja dana.
Glatka, sjajna zelena smrt,
nabujali život umiranja.

Bog je uspavao sve preostale anđele, ljude, životinje,
ostao je sam sa svojom biljkom.
Bez riječi, bez zapisa i čudotvornih pripravaka,
na jednoj od neosunčanih strana svoga vremena,
mislio je da se tako odmara.
Dok se mudra biljka dijelila i svojim sporim,
strpljivim dahom sve iznova stvorila.

Njezina svila, biljno zlato, niti oko niti,
preplićući, stješnjuje unutarnje i vanjsko vrijeme,
cijedeći, rascvjetava bijelo meso svjetla, svijeta;
bijela vrata, bijeli sag, bijela svijeća,
bijela haljina, unutarnje bijelo meso sna,
noću udišući bijelu boju čekanja,
danju izdišući glatku, sjajnu tamu,

u nasadima, u samoći
otvara se samo noći,
zatvara se pred dodirom.
Povija se prema svjetlu,
dok raste u mraku, u bijelim posudama mraka,
u toj tami mora ostati do kraja.
Cvjetovi se otvaraju i zatvaraju,
zemlja diše i neprimjetno se primiče
kao da joj nije dovoljno blizu bijelo božje lice.
Bijela zemlja, bijelo nebo, bijelo lice kamena,
bijela plahta, bijelo tijelo, bijeli kraj.

Poemul alb

Liniştită e planta, fantomatică şi complet tăcută,

florile masculine şi feminine călătoresc prin firele apei,
se regăsesc şi se recunosc
în straturile ei întunecate,
firele de apă în jurul firelor vegetale,
apă în apă, lumină, aer.
O semință mică şi fragilă,
otrava ei te omoară până la sfârşitul zilei.
O moarte netedă şi lucioasă, verde,
viața luxuriantă a morții.

Dumnezeu i-a adormit pe ceilalți îngeri, oameni, animale,
a rămas singur cu planta sa.
Fără cuvinte, fără inscripții sau preparate miraculoase,
pe una dintre pantele neînsorite ale timpului său,
a crezut că astfel se va odihni.
În timp ce planta înțeleaptă s-a divizat şi cu respirația ei
lentă, răbdătoare, a creat totul din nou.

Mătasea ei, acest aur vegetal, fir cu fir, 
împletindu-se, comprimă timpul interior şi exterior,
storcându-le, face carnea albă a luminii, a lumii să înflorească;
uşa albă, covorul alb, lumânarea albă,
rochia albă, carnea interioară albă a visului,
noaptea inspiră culoarea albă a aşteptării,
ziua expiră bezna netedă şi lucioasă,

în plantații, în singurătate
se deschide numai nopții,
se închide în fața atingerii.
Se înclină către lumină
în timp ce creşte în întuneric, în ghivecele albe ale întunericului,
în bezna aceasta trebuie să rămână până la capăt.
Florile se deschid şi se închid,
pământul respiră şi se apropie imperceptibil
ca şi cum fața albă dumnezeiească nu i-ar fi deja suficient de aproape.
Pământul alb, cerul alb, fața albă a pietrei,
cearşaful alb, corpul alb, sfârşitul alb.Traducere de Goran Čolakhodžić
 

Articole similare

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.