Free cookie consent management tool by TermsFeed

In Memoriam: Goran Filipi (1954.-2021.)

U siječnju 2021. iznenada nas je napustio Goran Filipi, profesor na Katedri za talijanski jezik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, akademik, pjesnik i prevoditelj poezije.

Profesor Filipi bio je istaknuti proučavatelj romanskih idioma u Hrvatskoj, prije svega u Istri (istriotski, istromletački, istrorumunjski). Ostavio je traga osobito u proučavanju istrorumunjskih govora, kao autor Istrorumunjskog jezičnog atlasa i niza od šest knjiga Istrorumunjske etimologije.

Zajedno s profesorom Florinom-Lazărom Ionilom, koji je krajem devedesetih godina bio lektor rumunjskoga jezika na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Puli, objavio je prvi – i zasada jedini – rumunjsko-hrvatski rječnik te dva konverzacijska priručnika – hrvatsko-rumunjski i rumunjsko-hrvatski.


În luna ianuarie 2021 ne-a părăsit în mod neașteptat Goran Filipi, profesor la Catedra de Limba Italiană a Facultății de Ştiinţe Umaniste a Universităţii „Juraj Dobrila” din Pola, academician, poet și traducător de poezie.

Profesorul Goran Filipi a fost un distins cercetător al idiomurilor romanice din Croația, în primul rând din Istria (limba istriotă, dialectul istro-venețian, istroromâna). A lăsat o amprentă deosebită în cercetarea graiurilor istroromâne ca autor al Atlasului lingvistic istroromân și al seriei de șase volume Etimologii istroromâne.

Împreună cu profesorul Florin-Lazăr Ionilă, care la sfârşitul anilor ’90 a fost lector de limba română la Universitatea din Zagreb și la cea din Pola, a publicat primul – și deocamdată unicul – dicționar româno-croat, precum și două ghiduri de conversație – croato-român și româno-croat.

Ivana Olujić

Articole similare

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.