Redacția / Uredništvo

Verso este prima revistă bilingvă româno-croată, editată de Asociația Nomad pentru promovarea culturii și artelor din Zagreb. Revista a fost înființată în anul 2019 la inițiativa scriitorului și traducătorului Adrian Oproiu iar redacția a fost constituită în același an.
Primul număr apare în ianuarie 2020 (vezi aici).
Suntem un grup mic de scriitori, profesori, traducători dedicați aprofundării schimbului intercultural dintre România și Croația. Revista Verso este o oglindire naturală a ceea ce facem fiecare în parte de mai mulți ani.
Despre programul revistei citiți mai mult aici.

Verso je prvi dvojezični rumunjsko-hrvatski časopis. Izdaje ga Udruga za promociju kulture i umjetnosti „Nomad” iz Zagreba. Časopis je pokrenut 2019. na inicijativu pisca i prevoditelja Adriana Oproiua, a redakcija je okupljena iste godine.
Prvi broj izašao je u siječnju 2020. (vidi ovdje).
Mala smo skupina pisaca, profesora, prevoditelja predanih produbljenju kulturne razmjene između Rumunjske i Hrvatske. Časopis Verso prirodan je odraz onoga što svatko od nas već godinama radi na tom polju.
O programu časopisa pročitajte više u prvom broju, ovdje.

Oana Băcanu

s-a născut la Brașov în 1980 unde a și absolvit facultatea de Limbi Moderne Aplicate (engleză, franceză). A învățat limba croată la Zagreb unde trăiește din 2006 cu cel mai bun profesor din lume – partenerul ei de viață. Când nu traduce, scrie pe bloguri, zburdă pe coclauri și umblă prin lume cu bicicleta adunând poze și povești pentru zile negre. Vrea să se facă scriitor când va fi mare.

Oana Băcanu

rođena je 1980. u Brašovu gdje je i diplomirana na fakultetu primijenjenih suvremenih jezika (engleski,  francuski). Učila je hrvatski jezik u Zagrebu gdje živi od 2006. godine s najboljim profesorom na svijetu – svojim životnim partnerom. Kad ne prevodi, piše blogove, trčkara naokolo i vozi bicikl po svijetu skupljajući fotografije i priče za crne dane. Kad naraste želi biti spisateljica.


Goran Čolakhodžić 

(1990, Zagreb) a absolvit limbile română şi engleză la Universitatea din Zagreb.  Scrie poezie, traduce literatură, editează cărți electronice, participă la diferite activități culturale. A început să publice traduceri din şi în limba română în 2014, colaborând în mai multe ocazii cu Adrian Oproiu şi Ana Brnardić Oproiu. A publicat două volume de poezie, Na kraju taj vrt (În sfârşit grădina aceea, 2015) şi Pred gradom su kosci (Cosaşii din fața oraşului, 2018), din care primul a fost distins cu două premii importante. Trăieşte în Zagreb.

Goran Čolakhodžić

(1990., Zagreb) diplomirao je rumunjski i engleski jezik i književnost na Sveučilištu u Zagrebu. Piše poeziju, prevodi književnost, uređuje elektroničke knjige, sudjeluje u različitim kulturnim aktivnostima. Od 2014. počeo je objavljivati prijevode na rumunjski i s rumunjskog, surađujući pretežno s Adrianom Oproiuom i Anom Brnardić Oproiu. Objavio je dvije zbirke poezije, Na kraju taj vrt (2015.) i Pred gradom su kosci (2018.), od kojih je prva osvojila dvije važne nagrade. Živi u Zagrebu.


Delia Ćupurdija

(1979, Sighișoara) este lector la Facultatea de Științe Umaniste și Sociale a Universității din Zagreb la secția de limbă și literatură română unde predă diferite cursuri. A publicat articole care tratează probleme din domeniul filologiei, traductologiei și didacticii și a tradus câteva cărți din croată în română. Domeniile sale de interes sunt lingvistica comparată, didactica și traductologia.

Delia Ćupurdija

(1979., Sighișoara) lektorica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagebu. Drži različite kolegije na studiju rumunjskoga jezika i književnosti. Ima objavljene članke iz područja filologije, traduktologije i didaktike, a prevela jei nekoliko knjiga s hrvatskoga na rumunjski. Njezina su područja interesa komparativna lingvistika, didaktika i traduktologija. 

 

Castilia Manea-Grgin

(1969, Bucureşti) a absolvit Facultatea de Istorie din Bucureşti. Este cercetător ştiinţific gradul II la Institutul de Ştiinte Sociale „Ivo Pilar“ din Zagreb şi colaboratoare externă în grad de conferenţiar la secţia de limba şi literatură română pentru cursurile de istorie şi cultură românească la  Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii din Zagreb. Domeniile sale de interes sunt istoria medievală si premodernă, istoria gastronomiei etc.   

Castilia Manea-Grgin

(1969, Bukurešt) diplomirala je na Povijesnom fakultetu u Bukureštu. Viša je znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar” u Zagrebu i predaje kao vanjska suradnica u zvanju izvanredne profesorice kolegije iz rumunjske povijesti i kulture na Katedri za rumunjski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njezina područja interesa su srednjovjekovna i ranonovovjekovna povijest, povijest kulinarstva itd.

 


Ivana Olujić

(1976, Sinj) este lector la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii din Zagreb. Predă diferite cursuri literare la secţia de limba şi literatură română şi a publicat mai multe articole care tratează probleme din domeniul filologiei române sau cele croate, ca și mai multe traduceri din literatura română, majoritatea în tandem cu Luca-Ioan Frana (Norman Manea, Plicul negru, Dan Lungu, Sînt o babă comunistă!, Mihail Sebastian, De două mii de ani…etc.).

Ivana Olujić

(1976., Sinj) docentica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Drži predavanja iz rumunjske književnosti na studiju Rumunjskoga jezika i književnosti. Objavila je više članaka iz područja rumunjske i hrvatske filologije te više prijevoda rumunjske književnosti, većinom u tandemu s Lucom-Ioanom Franom (Norman Manea, Crna omonica, Dan Lungu, Ja sam baba komunistica!,Mihail Sebastian, Već dvije tisuće godina…itd.).


Adrian Oproiu

(1980, Curtea de Argeş) a absolvit licența și masterul în filosofie la Universitatea din București. A fost profesor de logică și filosofie în Curtea de Argeș și colaborator extern pentru cursurile de literatură română contemporană la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii din Zagreb. Scrie poezie și proză, traduce din croată în română și invers, în general în tandem cu Ana Brnardić Oproiu sau cu Goran Čolakhodžić. A publicat două volume de poezie, Căpcăunul erbivor (Bucureşti, 2012) și Krajolici, ljudi i ptice (traducere croată, Zagreb, 2017). Este fondatorul revistei culturale Verso. Trăieşte în Zagreb.

Adrian Oproiu

 (1980., Curtea de Argeş, Rumunjska) magistrirao je filozofiju na Sveučilištu u Bukureštu. Radio je kao nastavnik filozofije i logike u rodnom gradu i kao vanjski suradnik držao je kolegije iz suvremene rumunjske književnosti na Odsjeku za romanistiku pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Piše poeziju i prozu, prevodi s hrvatskog na rumunjski jezik i obrnuto, većinom u tandemu s Anom Brnardić Oproiu ili Goranom Čolakhodžićem. Objavio je dvije zbirke pjesama, Căpcăunul ierbivor (Bukurešt, 2012) i Krajolici, ljudi i ptice (prijevod s rumunjskog., Zagreb, 2017). Osnivač je dvojezičnog rumunjsko-hrvatskog časopisa za kulturu Verso. Živi u Zagrebu.

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus